dürüst

dürüst
sif. <fars.>
1. Doğru, düzgün, düz. Dürüst söz. – Avazı idi bəsi mülayim; Üslubi dürüst, üsuli qani. F.. // Həqiqi, gerçək, doğru, sadiq. Deyərlər, dərdi-eşqin adəm öldürməz, dürüstdür bu. . X. N.. // Düz, doğruçu, vicdanı təmiz. <Hacı Qara:> Mən sizin tamam hiylələrinizdən xəbərdaram, əgər siz dürüst adam olsaydınız, bu gecə vaxtı bu yolda görünməzdiniz. M. F. A.. Bu Kərbəlayı yaxşı kişidir, Allah bəndəsi, doğru, dürüst adamdır. Ə. H..
2. Zərf mənasında. Yaxşı, lazımi qaydada, lazımi kimi, düzgün, dəqiq; diqqətlə, yaxşı-yaxşı. Hacı Əbdüləzim dürüst qulaq verəndən sonra dedi: – Kişi, məgər sən öz qızının düşmənisən? Ə. H.. Seyid, Tahirzadənin adını, yaşını, peşəsini soruşub dürüst yazdı. M. C.. // Lazımınca, lazımi qədər, yaxşı. <Hacı Rəcəbəli:> Qəribə sual edirsən, Ata Mərdan! Bəs məlum ki, məni hələ dürüst tanımırsan. M. F. A.. Qədir bunları dürüst öyrənib yadda saxlamasa da, mətləbi başa düşürdü. M. C.. Dürüst etmək (eləmək) – saz eləmək, saz hala salmaq, düzəltmək. <Hacı Kərim:> Məsələn, bir zad dürüst edibdir ki, adına iksir deyirlər. M. F. A.. Bir qədər mən sənə gətirdim pul; Ki, sınan sazını dürüst eylə. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dürüst — sf., Far. durust 1) Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse) ... zaman zaman dürüst, mert, açık yürekli dostlar bulunur. N. Cumalı 2) mec. Kurallara uygun, yanlışsız İyi giyinmek her zaman dürüst bir zevk ifade etmez. H. E …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dürüşt — sf., esk., Far. duruşt Sert, gücendirici, kırıcı Ömründe bir defa kimseye dürüşt bir söz söylememişti. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dürüst — (F.) [ ﺖﺱرد ] 1. sağlıklı. 2. tam. 3. doğru …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • dürüşt — (F.) [ ﺖﺵرد ] 1. kaba. 2. iri. 3. kalın …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • dürüst — f. 1) sağlam; 2) düz, doğru; 3) tamamilə, büsbütün …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dürüşt — f. 1) kobud, kələ kötür; 2) m. sərt, kəskin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • DÜRÜST — f. Sıhhati yerinde, sağ, sahih, salim. * Doğru, hatasız. * Bütün, tam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÜRÜŞT — f. Katı, kalın, yağun. * Kaba, sert …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • dürüst oyun — is., sp. Kurallara ve karşılıklı hoşgörüye bağlı kalınarak oynanan oyun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğru dürüst — sf. 1) Kusursuz, yanlışsız 2) zf. Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız bir biçimde Uzun boylu garp müziğini doğru dürüst tadamıyoruz. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”